CRMX - Giải pháp Wifi CRM

CRMX | Tài liệu API
Cảm ơn các bạn đã chọn sử dụng CRMX, hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ 2 API liên quan đến danh sách khách hàng trên CRM. Chi tiết như sau: 1. API đồng bộ ...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 9:39 PM
CRMX | Giải thích thuật ngữ
Cảm ơn các Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ CRMX của chúng tôi. Trước khi vào sử dụng phần mềm, chúng ta sẽ làm quen với các thuật ngữ quan trọng...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 9:42 PM
CRMX | Thêm, cấu hình địa điểm
Để sử dụng dịch vụ, việc đầu tiên cần làm là tạo mới địa điểm. Các bước tạo và cấu hình địa điểm như sau: Bước 1: Vào Địa điểm Bước 2: Thêm mới địa đ...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 8:53 PM
CRMX | Thêm, quản lý thiết bị Router
Mỗi địa điểm cần phải khai báo thiết bị Router để có thể nhận thông tin. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Chọn Menu WIFI tại thanh điều hướng Bước...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 9:01 PM
CRMX | Tổng quát về trang chào
1. Cài đặt mặc định đối với từng địa điểm riêng  Tại từng địa điểm bạn sẽ phải chọn tương ứng một giao diện trang chào mặc định và một trang đích mặc định....
Tue, 11 Tháng 6, 2019 at 5:32 PM
CRMX | Dashboard Tổng quan
Dashboard Tổng quan là trang thể hiển thông tin chung, tổng quát về các chỉ số khi sử dụng dịch vụ CRMX. Bao gồm: Tổng lượt đến: Tổng số lượt ghé địa đ...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 7:21 PM
CRMX | Menu Khách hàng
Là nơi lưu trữ danh sách khách hàng khi tương tác với CRMX thông qua WIFI. Menu khách hàng thể hiện:  Tổng hợp toàn bộ khách hàng đã truy cập WIFI Mỗi...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 8:11 PM
CRMX | Menu Chăm sóc khách hàng tự động
Thông tin khách hàng sau khi được nhâp từ đầu vào là các Trang chào, được lưu trữ và quản lý ở Menu Khách hàng. Thì tính năng "Chăm sóc khách hàng tự đ...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 8:10 PM
CRMX | Menu Chiến dịch
Chiến dịch hỗ trợ gửi thủ công thông điệp đến với một tập khách hàng có sẵn trên hệ thống thông qua 2 hình thức:  - Email  - SMS Thực hiện theo các bư...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 8:42 PM
CRMX | Tạo trang chào sự kiện
Bước 1: Vào menu Cấu hình Wi -Fi   Bước 2: Chọn địa điểm cần tạo trang chào lượt đến Giao diện quản lý các trang chào ở địa điểm VHT HCM   Bư...
Wed, 4 Tháng 9, 2019 at 10:38 AM